Étape 1 : choisir un terrain

Veuillez sélectionner un terrain

Étape 2 : choisir une maison

Plain-pied

Modèle A264
64 m² - 2 chambres
Modèle A377
77 m² - 3 chambres
Modèle A385
85 m² - 3 chambres
Modèle A488
88 m² - 4 chambres
Modèle A492
92 m² - 4 chambres

Plain-pied avec garage

Modèle B264
64 m² - 2 chambres
Modèle B374
74 m² - 3 chambres
Modèle B377
77 m² - 3 chambres
Modèle B382
82 m² - 3 chambres
Modèle B385
85 m² - 3 chambres
Modèle B488
88 m² - 4 chambres
Modèle B489
89 m² - 4 chambres
Modèle B492
92 m² - 4 chambres
Modèle B497
97 m² - 4 chambres

Plain-pied avec garage double

Modèle C377
77 m² - 3 chambres
Modèle C385
85 m² - 3 chambres
Modèle C489
89 m² - 4 chambres
Modèle C492
92 m² - 4 chambres

PMR

Modèle D379
79 m² - 3 chambres
Modèle D383
83 m² - 3 chambres
Modèle D384
84 m² - 3 chambres
Modèle D389
89 m² - 3 chambres
Modèle D4104
104 m² - 4 chambres

Étage avec garage

Modèle E385
85 m² - 3 chambres
Modèle E386
86 m² - 3 chambres
Modèle E394
94 m² - 3 chambres
Modèle E4100
100 m² - 4 chambres

Veuillez sélectionner un modèle